Nudging handleidingen

08-07-2020

Binnen de pilot nudging maken werkgevers aanpassingen in hun werving en selectieproces. Ze doen dit stap voor stap, aan de hand van een handleiding. Deze zijn nog in ontwikkeling, maar we delen ze met plezier met geïnteresseerden!

De boekjes gaan over drie 'nudges' die eraan kunnen bijdragen dat je meer culturele diversiteit aantrekt in je personeelsbestand. Op basis van bestaand onderzoek verwachten we dat dit het geval is. In de pilot testen we of dit in de praktijk inderdaad zo is.

De handleidingen gaan over:

  • Het neutraler schrijven van vacatureteksten
  • Het objectiveren van de eerste selectie (brief en cv vervangen door standaardvragen)
  • Het interview structureren

Omdat de handleidingen nog in ontwikkeling zijn, komen we graag bij je terug om je te vragen naar je ervaringen met het toepassen. Daarom ontvangen we graag je contactgegevens.

Afbeeldingen

Twitter


Over dit platform

De informatie en materialen die je op deze pagina vindt, zijn grotendeels ontwikkeld en getest in de pilot Nudging in Werving en Selectie, die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2019 en 2020 met ongeveer twintig werkgevers heeft gedraaid. Zij experimenteerden in de praktijk met aanpassingen in hun werving en selectie. Gezien de positieve ervaringen, is de informatie nu beschikbaar voor alle werkgevers.

 

Contact

Wil je meer informatie, of meedoen? Mail naar pilotnudging@minszw.nl

 

 

 

Cookie-instellingen