Over de pilot nudging in werving en selectie

16-04-2020

Hoe zorg je dat je de beste persoon aanneemt (en niet degene die het meest op jou lijkt)?

De pilot nudging in werving en selectie heeft tot  doel in de praktijk te onderzoeken hoe we het makkelijker kunnen maken voor werkgevers om te doen wat ze toch al nastreven: de beste persoon voor de baan aanemen, zonder dat persoonskenmerken die voor de functie irrelevant zijn (onbewust) meewegen.

In de pilot nudging in werving en selectie onderzoekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met 20 werkgevers en onderzoeksinstituut TNO de impact van kleine aanpassingen van het werving- en selectieproces op gelijke kansen voor divers talent. Te denken valt aan het herschrijven van vacatureteksten, aanpassen van briefselectie en gestructureerd interviewen.


Waarom nudgen in werving en selectie?

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond  zijn 2 à 3 keer vaker werkloos dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Die achterstand op de arbeidsmarkt is structureel en valt niet te verklaren door verschillen in bijvoorbeeld opleidingsniveau, werkervaring of leeftijd. Naast een maatschappelijk probleem missen werkgevers hierdoor goed gekwalificeerd arbeidsaanbod. Werkgevers hebben ook een belangrijk deel van de oplossing in handen.


Wat kenmerkt nudging?

De meeste werkgevers willen gewoon de beste persoon voor de baan aannemen. Toch laat onderzoek zien dat de persoon waarmee (onbewust) de beste ‘klik’ is vaak de voorkeur geniet. Kandidaten uit minderheidsgroepen krijgen zo vaker het nadeel van de twijfel, want een ‘klik’ wordt eerder gevoeld bij kandidaten die op jouzelf lijken. Nudging is een manier om door kleine aanpassingen in het wervings- en selectieproces de sollicitatieprocedure zó in te richten, dat het makkelijker wordt om de geschiktheid van een kandidaat te objectiveren. Zo helpen werkgevers zichzelf om te doen wat ze toch al wilden: de beste kandidaat aannemen.

 

Stand van zaken

In 2019 is een eerste groep van 10 werkgevers gestart met  de pilot. TNO doet onderzoek naar de toepasbaarheid en het effect op kansen voor kandidaten met verschillende achtergronden. Begin 2020 is een tweede groep werkgevers gestart met het onderzoek. De resultaten van het onderzoek komen begin 2021 beschikbaar.  In 2020 worden afspraken gemaakt met sociale partners en groepen van werkgevers om de lessen uit de pilot breder te testen en, als ze effectief zijn gebleken, verder te verspreiden. De pilot nudging in werving en selectie is onderdeel van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt. Naast deze pilot worden bijvoorbeeld ook pilots uitgevoerd naar behoud en doorstroom en de barometer culturele diversiteit.

Twitter


Over dit platform

De informatie en materialen die je op deze pagina vindt, zijn grotendeels ontwikkeld en getest in de pilot Nudging in Werving en Selectie, die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2019 en 2020 met ongeveer twintig werkgevers heeft gedraaid. Zij experimenteerden in de praktijk met aanpassingen in hun werving en selectie. Gezien de positieve ervaringen, is de informatie nu beschikbaar voor alle werkgevers.

 

Contact

Wil je meer informatie, of meedoen? Mail naar pilotnudging@minszw.nl

 

 

 

Cookie-instellingen